Simon & Schuster • Art Direction: Jackie Seow

Simon & Schuster • Art Direction: Jackie Seow

 
Counterpoint Press

Counterpoint Press

 
Simon & Schuster • Art Director Jackie Seow

Simon & Schuster • Art Director Jackie Seow

 
Simon and Schuster (not final)

Simon and Schuster (not final)

 
Plume • Art Direction: Jaya Miceli

Plume • Art Direction: Jaya Miceli

 
Plume • (alternate) click for final

Plume • (alternate) click for final

 
Harper Collins • (alternate)

Harper Collins • (alternate)

 
Liveright • Art Direction: Albert Tang • (alternate) click for final

Liveright • Art Direction: Albert Tang • (alternate) click for final

TOP