Simon & Schuster • Art Direction: Jackie Seow

Simon & Schuster • Art Direction: Jackie Seow

 
 Counterpoint Press

Counterpoint Press

 
 Simon and Schuster • (not final)

Simon and Schuster • (not final)

 
  Simon and Schuster (not final)

Simon and Schuster (not final)

 
  Simon and Schuster • illustration by Liz Moser

Simon and Schuster • illustration by Liz Moser

 
 Plume • Art Direction: Jaya Miceli

Plume • Art Direction: Jaya Miceli

 
 Plume • alternate

Plume • alternate

 
  Gallery Books • alternate

Gallery Books • alternate

 
 Plume • click for final

Plume • click for final

 
 Harper Collins • alternate

Harper Collins • alternate

 
 Liveright • Art Direction: Albert Tang • click for final

Liveright • Art Direction: Albert Tang • click for final

TOP