Simon & Schuster • Art Direction: Jackie Seow

Simon & Schuster • Art Direction: Jackie Seow

 
Counterpoint Press

Counterpoint Press

 
Simon and Schuster • (not final)

Simon and Schuster • (not final)

 
Simon and Schuster (not final)

Simon and Schuster (not final)

 
Simon and Schuster • illustration by Liz Moser

Simon and Schuster • illustration by Liz Moser

 
Plume • Art Direction: Jaya Miceli

Plume • Art Direction: Jaya Miceli

 
Plume • alternate

Plume • alternate

 
Gallery Books • alternate

Gallery Books • alternate

 
Plume • click for final

Plume • click for final

 
Harper Collins • alternate

Harper Collins • alternate

 
Liveright • Art Direction: Albert Tang • click for final

Liveright • Art Direction: Albert Tang • click for final

TOP